TC Gaming
TC Gaming

TC Gaming

      |      

Người đăng ký

   Giới thiệu

Heyyoo, xinn chào tất cả mọi người! Thì mình là TC Gaming (Tê Cê Gaming) đâyy! Hy vọng sẽ được các bạn ủng hộ nè ^^~
Liên hệ tài trợ/Quảng cáo
➤ Email: [email protected]
➤ Email: [email protected]
Các bạn hãy ủng hộ mình để mình có tiền mua mì gói và ra nhiều video chất lượng hơn nhoaa ^^
===================
▶ MỤC TIÊU ◀
100 Subscribers ✔
200 Subscribers ✔
500 Subscribers ✔
1.000 Subscribers ✔
2.000 Subscribers ✔
5.000 Subscribers ✔
10.000 Subscribers ✖
20.000 Subscribers ✖
50.000 Subscribers ✖
100.000 Subscribers ✖
200.000 Subscribers ✖
500.000 Subscribers ✖
1.000.000 Subscribers ✖
2.000.000 Subscribers ✖
5.000.000 Subscribers ✖
10.000.000 Subscribers ✖
===================
▶ SỐ SUBSCRIBERS HIỆN TẠI ◀
7.290 SUBSCRIBERS

Giới tính: Nam
Quốc gia: Vietnam